Dikter och reflektioner

Pessifisten
Ser man på tv, så är det krig
Lyssnar man på radio, så är det mord.
Sitter man och äter hörs hustruns förmaning,
torka dig i skägget du spillde en aning.
Nej bättre att ligga i gräset på ängen
och kisa på trädens bladverk och hängen.
Långt ifrån vardagens infon och mödor
slumrar man in bland dofter och grödor

Inga kommentarer: